نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. امید مسیحی و مسئله اسطوره‌زدایی

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 45-56

وحید صفری


2. کتاب مقدس و پیام حضرت محمد (ص)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 73-128

سیدنی گریفیث؛ وحید صفری


3. شکاکیّت در اندیشه اسلامى

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 65-84

ژوزف فان اس؛ وحید صفری


4. گفت و گوی اسلام و مسیحیت

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 91-120

سید حسین نصر؛ وحید صفری