دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 1-221 
6. آینده دین، و ادیان جدید

صفحه 97-108

ماسیمو اینترووینگنه؛ باقر طالبی دارابی


7. بنیاد اندیشگىِ مَنْدَلَه

صفحه 109-126

جوزپه توچی؛ علی پاشایی