دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 1-270 
6. قادیانیّه

صفحه 159-176

مهدی فرمانیان


8. چهره عیسى مسیح در مسیحیت معاصر

صفحه 205-234

جان مک کواری؛ بهروز حدادی


9. اخلاق یهودى

صفحه 235-250

مناخیم کلنر؛ مهدی حبیب اللهی


11. دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...)

صفحه 257-270

ابولفضل شجاعی؛ مهدی فرمانیان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ محمد جاودان