دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 1-279 
2. رازورزى صوفیانه

صفحه 11-28

ویلیام مونتگُمری وات؛ حمیدرضا شریعتمداری


4. مکاشفه ى معناى حقیقى

صفحه 37-58

یوشیتو هاکه دا؛ ع پاشایی


5. آیین بوداى باستان

صفحه 59-78

ال.اس کازینز؛ علی رضا شجاعی


8. انتقال به مدرنیته

صفحه 137-166

آلیستر مک گراث؛ محمد تقی انصاری‌پور


9. الهیات و فهم علمى

صفحه 167-192

پیتر بایرن؛ رضا گندمی


11. خداى عهد عتیق

صفحه 217-226

مهراب صادق‌نیا


12. ادیان جدید

صفحه 227-260

اِلین بارکر؛ گاردون ملتون؛ باقر طالبی دارابی


13. دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...)

صفحه 261-279

محمدصادق ابوطالبی؛ ابولفضل شجاعی؛ ابوالقاسم جعفری؛ محمد جاودان؛ علی رضا شجاعی؛ علی‌رضا آقانوری