دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 1-222 
1. در سراپردة دل

صفحه 9-34

فرانسوا فنلون؛ لیلا آقایانی چاوشی


2. یک متن و تاریخی رازآمیز

صفحه 35-56

محمدعلی امیرمعزی؛ مجید منتظرمهدی


4. آیین شین‌تو؛ نگاهی از فراز

صفحه 83-104

علی موحدیان عطار؛ علی‌رضا ابراهیم


5. تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍

صفحه 105-118

محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


6. یزیدیان و اهل حق کردستان

صفحه 119-142

فیلیب کرین بروک؛ سید سعیدرضا منتظری


8. روان‌شناسى دین

صفحه 163-194

رادریک مین؛ احمد قلی‌زاده