دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، تابستان 1392 
4. اخلاق و دین

صفحه 69-96

لیندا زاگزبسکی؛ امیر قربانی


6. تفسیر قرآن منسوب به امام عسکری

صفحه 121-148

مایر ام. براشر؛ محمد حسن محمدی مظفر


7. مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه

صفحه 149-168

دمیتری سِوروک؛ محمد حسین محمدپور؛ سید علی بلند نژاد