نویسنده = کمپل، کولین
تعداد مقالات: 1
1. تئودیسه «عصر جدید» براى عصر جدید

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 187-210

کولین کمپل؛ باقر طالبی دارابی