نویسنده = جیکوبز، لوئیس
تعداد مقالات: 1
1. الاهیات یهودى

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 39-56

لوئیس جیکوبز؛ بهروز حدادی