نویسنده = ایکه‌دا، دای ساکو
تعداد مقالات: 1
1. شاکیه موُنىِ جوان

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 183-196

دای ساکو ایکه‌دا؛ ع پاشایی