نویسنده = الکساندر، فیلیپ
تعداد مقالات: 1
1. تاریخ تفسیر کتاب مقدس

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 157-208

فیلیپ الکساندر؛ کارلفرید فرولیش؛ حامد فیاضی