نویسنده = شولر، مارکو
تعداد مقالات: 1
1. پژوهش‌های قرآنی پس از دوره روشنگری در غرب

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 37-72

مارکو شولر؛ علی آقایی