نویسنده = گریفیث، سیدنی
تعداد مقالات: 1
1. کتاب مقدس و پیام حضرت محمد (ص)

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 73-128

سیدنی گریفیث؛ وحید صفری