نویسنده = اشمیتکه، زابینه
تعداد مقالات: 1
1. مواجهه قرائیم با تفکر ابوالحسین بصری

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 171-192

زابینه اشمیتکه؛ محمد کاظم رحمتی