نویسنده = انصاری، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. معرفى کتاب اسلام در کتاب مقدس

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 297-318

محمد باقر انصاری