نویسنده = کریمی نیا، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. جمع و تدوین قرآن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 155-196

هرالد موتسکی؛ مرتضی کریمی نیا