نویسنده = قنبری، بخشعلی
تعداد مقالات: 2
1. کاخ درون: هفت مرحله عرفانى ترزا آویلایى

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 57-88

بخشعلی قنبری


2. اصناف نیایش از نگاه ترزاى آویلى

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 159-182

بخشعلی قنبری