نویسنده = استارلینگ، جی
تعداد مقالات: 1
1. کتاب شناسى دین پژوهى

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 183-204

اس ژاکلیک؛ جی استارلینگ؛ باقر طالبی دارابی