نویسنده = جرّار، ماهر
تعداد مقالات: 2
1. سیرة اهل الکساء: نخستین منابع شیعى درباره زندگى نامه پیامبر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 197-238

ماهر جرّار؛ محمد حسن محمدی مظفر


2. چهار متن کهن از زیدیان نخستین

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 89-138

ماهر جرّار؛ سید علی موسوی نژاد