نویسنده = رجبی، بابک
تعداد مقالات: 1
1. شر در ادیان ایران باستان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1385، صفحه 121-132

جرالد نیولی؛ سید سعید رضا منتظری؛ بابک رجبی