نویسنده = نصیری، منصور
تعداد مقالات: 1
1. نظام طبقات اجتماعى در آیین هندو

دوره 8، شماره 30، تابستان 1385، صفحه 97-120

منصور نصیری