نویسنده = دان، جان دی
تعداد مقالات: 1
1. نام گرایى در فلسفه بودایى

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 29-38

جان دی دان؛ خلیل قنبری