نویسنده = مقدم، آژیده
تعداد مقالات: 1
1. آیین و آیین ها در نیرنگستان

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 225-244

فیلیپ ج. کرین بروک؛ آژیده مقدم