نویسنده = شربوک، دن کوهن
تعداد مقالات: 1
1. یهودیت و الهیات جهانى

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 175-187

دن کوهن شربوک؛ رضا گندمی