نویسنده = ال.کویین، فیلیپ
تعداد مقالات: 1
1. مسیحیت و معناى زندگى

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 137-156

فیلیپ ال.کویین؛ محمدرضا بیات