نویسنده = آبراهام‌اف، بنیامین
تعداد مقالات: 1
1. نظریه امامت قاسم رَسّى

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 235-256

بنیامین آبراهام‌اف؛ مصطفی سلطانی