نویسنده = شیردل، پروین
تعداد مقالات: 1
1. نظریه سیاسى در تورات و تلمود

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 103-122

حییم مکابی؛ پروین شیردل