نویسنده = مجر، مارک
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه هاى بودایى درباره خاستگاه رنج

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 55-62

مارک مجر؛ خلیل قنبری