نویسنده = ای.پاپلین، دیوید
تعداد مقالات: 1
1. الاهیات طبیعى

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 61-92

دیوید ای.پاپلین؛ احمدرضا مفتاح