نویسنده = احمدی، داریوش
تعداد مقالات: 2
1. یادکردهاى دین زرتشت در متون مانوى

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 183-188

ابراهام ویلیامز جکسن؛ داریوش احمدی


2. یادکردهاى دین زرتشت در متون مانوى

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 203-208

ای. ویلیامز جکسن؛ داریوش احمدی