نویسنده = رابینسون، نیل
تعداد مقالات: 1
1. عیسى در قرآن، عیساى تاریخى و اسطوره تجسّد

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 147-169

نیل رابینسون؛ محمدکاظم شاکر