نویسنده = جی. پلانتینگا، ریچارد
تعداد مقالات: 1
1. کتاب مقدس و پلورالیزم دینى

دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 95-118

ریچارد جی. پلانتینگا؛ رضا گندمی