نویسنده = بویس، مری
تعداد مقالات: 2
1. اوستا و مردمان اوستایی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 197-229

ژان کلنز؛ مری بویس؛ سید سعید رضا منتظری


2. کیش زرتشت

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 193-206

مری بویس؛ مصطفی فرهودی