نویسنده = سسیس، ریچارد
تعداد مقالات: 1
1. شهودهای اخلاقی و نظام دینی تبیینی بر اساس سازگاری تکاملی

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 161-200

جردن کیپر؛ ریچارد سسیس؛ علی مهجور