نویسنده = موئرس، راشل
تعداد مقالات: 1
1. فمینیسم، جنسیت، و الاهیات

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 129-160

راشل موئرس؛ مهدی لک‌زایی؛ اشرف هاشمی