نویسنده = رستگار، ع
تعداد مقالات: 1
1. دانش نامه دین (رَشن، روح القدس، شورای دوم واتیکان، معنویت)

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 215-227

سید حسن حسینی (آصف)؛ طیبه مقدم؛ ع رستگار