نویسنده = مقدم، طیبه
تعداد مقالات: 2
1. مریم شناسى

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 169-186

ای.آر. کرول؛ اف. ام جلی؛ طیبه مقدم


2. دانش نامه دین (رَشن، روح القدس، شورای دوم واتیکان، معنویت)

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 215-227

سید حسن حسینی (آصف)؛ طیبه مقدم؛ ع رستگار