نویسنده = گاتینگ، گری
تعداد مقالات: 1
1. پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینى

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 141-156

گری گاتینگ؛ خلیل قنبری