نویسنده = ویر، کالیستوس
تعداد مقالات: 2
1. مسیحیت شرقى; کلیساها، آموزه ها و آیین هاى مقدس

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 93-114

کالیستوس ویر؛ حمید بخشنده


2. مسیحیت شرقى; تحولات تاریخى

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 113-140

کالیستوس ویر؛ حمید بخشنده