نویسنده = مارالدو، جان. سی
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه بودایى در ژاپن

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 31-46

جان. سی مارالدو؛ محمد علی رستمیان