نویسنده = فرستمن، جک
تعداد مقالات: 1
1. بولتمان و بارت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 77-94

جک فرستمن؛ شمس الملوک مصطفوی