نویسنده = شجاعی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. دانش نامه دین (دائو، سپنته آرمئی تی، مطرّفیه)

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 199-206

ابوالفضل شجاعی؛ سید حسن حسینی؛ محمد کاظم رحمتی