نویسنده = فردریک، لویس
تعداد مقالات: 1
1. هنر بودایى

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 103-126

لویس فردریک؛ نسترن پاشایی