نویسنده = رویتر، رزماری
تعداد مقالات: 1
1. زن در مسیحیت

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 177-212

رزماری رویتر؛ سیدحسین عظیمی دخت