نویسنده = وایلز، موریس
تعداد مقالات: 1
1. اسطوره در الهیات

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 103-126

موریس وایلز؛ عبدالرحیم سلیمانی