نویسنده = حمامی لاله زار، یونس
تعداد مقالات: 1
1. نقدِ مقاله خداى عهد عتیق

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 251-256

یونس حمامی لاله زار