نویسنده = مک کواری، جان
تعداد مقالات: 1
1. چهره عیسى مسیح در مسیحیت معاصر

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 205-234

جان مک کواری؛ بهروز حدادی