نویسنده = کونگ، هانس
تعداد مقالات: 1
1. پولس و گسترش مسیحیت

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 93-122

هانس کونگ؛ احمد رضا مفتاح