نویسنده = بایرن، پیتر
تعداد مقالات: 1
1. الهیات و فهم علمى

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 167-192

پیتر بایرن؛ رضا گندمی