نویسنده = خان بلوکی، سپیده
تعداد مقالات: 1
1. درباره زبان پهلوى

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 79-88

سپیده خان بلوکی