نویسنده = پازوکی، شهرام
تعداد مقالات: 3
1. یادداشتى درباره یک نقد

دوره 9، شماره 35، پاییز 1386، صفحه 253-258

شهرام پازوکی


2. بازاندیشى سنت معنوىِ نبى در دوره مدرن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 143-154

شهرام پازوکی